Historie

...

Logens historie

Logeforeningen Skt. Petri

Det hele startede i 1884, da Johan Erik Leerbech Guldberg flyttede til Randers. Han var allerede medlem af ODD-FELLOW ordenen, og satte via et ”avertissement” fire brødre i stævne til et indledende møde.

Og således gik det til at logeforeningen Skt. Petri dannedes på Hotel Dagmar den 28. juli 1884.

Medlemmerne i logeforeningen Skt. Petri blev efter en periode optaget i ODD-FELLOW loge nr. 14. Sct. Olaf i Århus.

Foreningen havde vokseværk i sine første år, og måtte grundet pladsmangel flytte, først til Hotel Rosen i Vestergade og senere til et hus på Enghavevej (nu Niels Ebbesens Gade), som foreningen senere købte.

Efter et år som logeforening, søgte Skt. Petri brødrene med Ex-Mester Damgaard fra Loge nr. 14 Sct. Olaf’ hjælp, Storlogen om fribrev til stiftelse af Loge nr. 18 Absalon.

Og således indstiftede Stormester Holck ”Absalon logen” som den 18. af de danske loger, den 19. maj 1885 med et medlemstal på 18 brødre.

Årene frem

Købet af huset, man allerede var lejet ind i på Enghavevej blev godkendt den 22. maj 1885.

I årene efter 1886 have loge nr. 18 Absalon svære tider. Der kom kun få nye brødre til, men i 1893 – 94 steg medlemstallet igen. Så meget at man beslutter at købe naboejendommen, som under navnet ”Concordia” og senere ”Rosenlund”, hidtil havde været benyttet til forlystelses- og foreningsformål. Købekontrakten blev underskrevet den 24. juli 1894 og efter ombygning af ejendommen afholdtes første logemøde den 18. oktober 1894, hvor Br. Storsire Petrus Beyer indviede logesalen.

Tre brødre af logen, som boede så langt væk som i Aalborg, var medvirkende årsag til at Loge nr. 18 Absalon’s første datterloge Ansgar i Aalborg blev etableret. Den 11. oktober 1895 institueredes denne loge, og 20 brødre fra loge nr. 18 Absalon flyttede med.

Igen i 1911 etableredes en datterloge til Loge nr. 18 Absalon. Denne gang var det i Viborg, hvor logen Sct. Kjeld den 27. oktober institueredes. 35 brødre blev overflyttet til Sct. Kjeld, men der var dog stadig 124 brødre tilbage i Loge nr. 18. Absalon.

Krigsårene

Logen fortsatte sit arbejde efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Helt frem til 1943 fortsattes logearbejdet, men så kom der mødeforbud fra Storsiren, og først 29. maj 1945 optog man logearbejdet igen. I den mellemliggende periode lagde Civilforsvaret beslag på logens bygning, hvorfor rekvisitter og andet inventar blev gemt på et sikkert sted.

Efter krigen

I maj 1953 stifter syv brødre ODD-FELLOW foreningen Niels Ebbesen i Randers. Ikke af utilfredshed, men af hensyn til Ordenen, idet Storlogen ønsker flere loger oprettet. 2 år senere, den 24. april 1955 institueredes Loge nr. 74 Niels Ebbesen med 36 brødre..

Igennem flere år var muligheden for enten at købe ny ejendom til logebygning, eller bygge en ny, ofte oppe til diskussion. Endelig beslutter man i 1963 at købe ”Skydepavilionen”, som var beliggende der hvor Skovbakken i dag ligger. Byggeriet af den nuværende logebygning påbegyndes den 1. december 1967, og kunne holde rejsegilde den 28. november 1968. Den 30. august 1969 kunne Br. Storsire Chr. Rasmussen indvie ordenslokalerne til logebrug, og således kunne loge nr. 18. Absalon holde sit første møde i de nuværende lokaler den 2. september 1969.

Efterskrift

I dag bor loge nr. 18 Absalon stadig i samme logebygning, sammen med sin datterloge nr. 74 Niels Ebbesen og to søsterloger, nr. 29 Helle og nr. 67 Diana. Restauranten er frasolgt, og ejes og drives nu af den forpagter som igennem mange år drev den under logen eje.